Традиционен пътуващ семинар на Комисията по ученически туризъм - април 2009
От първи до трети април учителите, членове на Комисията за ученически туризъм при Туристическо дружество „Трапезица-1902” проведоха традиционния си пролетен пътуващ семинар. Вече десет години дружеството организира два пъти годишно (пролетен и есенен) обучителен семинар за учителите-ръководители на туристическа дейност във великотърновските училища. Програмите им включват преминаване на екскурзионни и туристически маршрути, подходящи впоследствие за ползване от ученически групи, обогатяване квалификацията на учителите за обучение на ученици от различни възрасти в туристически умения и сръчности, както и разширяване на компетенциите им по отношение на природни, исторически и културни обекти в България.
Към момента членове на Комисията за ученически туризъм при ТД „Трапезица- 1902” са 252 ученици, учители и родители. Четиридесет и четири учители бяха участниците в тазгодишния пролетен семинар, представители на туристически клубове в четири основни (ОУ „Димитър Благоев”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Бачо Киро”), три средни училища (ПГСАГ „А. С. Попов”, СОУ „Вела Благоева”, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”), както и на Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”. Обучителната програма, представена от планинските водачи Станчо Русев, председател на Клуба за пешеходен туризъм и Виолета Богданова, член на Алпийския клуб и Спортен клуб по ориентиране включваше преминаване на екскурзионни маршрути в Югозападна България, опознаване на природни и исторически забележителности от Стоте национални обекта, обучение по ориентиране и изграждане на екипи и др.
Учителите посетиха Мелник, Роженски манастир, местността Рупите, хижа „Беласица”, Самуиловата крепост, Рилския манастир и природния феномен „Стобски пирамиди”. Дискутираха се календарните прояви на училищните туристически клубове за 2009 година, сред които участието през месец май в трите етапа на кампанията „Движи се и победи”, организирането на училище сред природата в местността „Ксилифор” и летния планински отдих на децата. Във връзка с честването на десетгодишнината от възобновяване на дейността на туристическите клубове във великотърновските училища, през м. септември туристическото дружество ще издаде сборник с публикации на учители-туристи. Със съставителството му се ангажира доц. Димитрина Цонкова – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Информация на Мила Велчева
06 април 2009 г.

Вижте още:
 
   
Webdesign Sunstorm studio