Сто години от създаването на първият туристически Пътеводител в България е издаден от туристическо дружество "Трапезица"
В.-Търновският туристки клон "Трапезица" от Б.Т.Д както е известно, датира от 1903 г. и оттогава, освен казаната цел, си е задал и е започнал реализирането и на целта – да залесява и украсява околността на гр. Търново, да я прави достъпна и да подпомага гостуването в своята област, особено на ученици с устройването на безплатни ученически спални.
Местният туристки клон, ръководим от желанието да улесни туриста, екскурзианта, любителя на природата и на историческите бележителности, пък и всеки българин, в запознаването, изучаването на природните чарове, богатства и исторически ценности на старата столица – В. Търново и околността му, предлага настоящия скромен Пътеводител, попъстрен с художествени картини, портрети, скици, планове и карти на окръга, всички изработени в прочутото Виенско ателие Graphische Union.
Идеята за издаване на пътеводител е на г-н Г. Козаров – архитект, през 1905 год. в качеството му на председател на същия клон. За да се реализира по-скоро тая идея, избра се петочленна комисия, на която се възложи грижата за съставяне и издаване на пътеводител.
Поканените няколко лица от комисията се отказаха да напишат пътеводител; тогава двама от членовете й: г. г. Г. Козаров и Н. Г. Марков, Търн. окр. училищ. инспектор, се нагърбват с тая работа. Първият от тях се ангажира да набави клишетата за картините, портретите, плановете и др., а вторият – да го напише безплатно и във възможно скоро време. И двамата г-да туристи не жалеха труд, материални средства; те с присърце, с ревност, с добросъвестност изпълниха възложената им не лека задача, като, заедно с настоятелството, се грижеха и за изнамиране на парични средства за издаване на Пътеводителя. Ние дължим да им изкажем дълбоката си, сърдечна благодарност и признателност, като ги поздравяваме с туристкото "Здравейте!". Вижте пълния текст на Предговора тук ...
Заглавната страница
Карта на хълма Трапезица
Надписът на Омуртаговата колона
Красноречивото съдържание
Съдържание на Пътеводителя:

Името на града
Основаването на града
Местоположение
Климат на Търново
Старото българско Търново
Трапезица
Хисарят (Царювец)
Турско Търново
Джамиите в Търново
Църквите
Зиналата стена
Поминъкът на населението
Напущането на града от турското население
Сегашно Търново
Търново през освободителната война и по-сетне
Населението на града
Индустриални заведения в и около града
Градът в хигиенично отношение
Градът в просветително отношение
Мъжката гимназия
Девическата гимназия
Дружества в града
Читалището "Надежда"
Женското благотворително др-во "Радост"
Градският дом
Бюджетът на градската община

Исторически преглед на Търново
Династията на Асеневците
Династията на Тертеровците
Династията на Шишмановците
Търново след падането му под турците и след освобождението му от тях
Заслужили на града и отечеството търновски граждани:
Стефан Стамболов
Георги Живков
Сава Муткуров
Христо Караминков Бунито
Иван Панов Семерджиев (Пановчето)
Христо Иванов Войводата
Колю Иванов Фичето
Хаджи Славчо х.Паскалев
Хаджи Николи Минчев
Евгени х.Гюрова Кисимова
Евстати х.Николов Селвели
Петър Дапков, Ганчо Тодоров
Даскал Косю, Анастас Цонев, Владиката П. Рашев
Иванка С. Христова, родена Ботева, Стефан Карагьозов

Околностите на гр. Търново
Отиване в гр. Търново и разглеждане забележителностите му
Хотели, ханища и такси за файтон
Реклами
Разписание и тарифа на Бълг. държ. железници по линиите: София – Плевен – Гор. Оряховица – Търново – Варна,
Русе – Гор. Оряховица - Търново

  Вижте на кое място сме в класацията!  
Webdesign Sunstorm studio