Семинар за учители, модул "Туризъм", се проведе на Узана
На 12 и 13 април 17 учители от Основно училище „Бачо Киро” във Велико Търново се обучаваха в района на Узана (Стара планина) в практически умения и опитности за преподаване на физическо възпитание и спорт – модул „Туризъм”. Обучителният семинар се проведе в партньорство с Туристическо дружество „Трапезица – 1902” по програма на Училищния клуб по туризъм „ТУР – 2000” и е финансиран по проект „Училищен център за извънкласни дейности - ОУ „Бачо Киро” на Национална програма „Училището – територия на учениците”. Екипът на проекта, с координатор помощник-директорът Мила Велчева, включва шестима учители – организатори на туристическа дейност в училището. Виолета Богданова и Иван Мешеков – планински водачи, членове на комисията за ученически туризъм към дружеството реализираха двудневната програма по темите Екипировка за туризъм, Преодоляване на неравности и естествени препятствия, Опасности в планината, Приложна метеорология, Обучение в туристически сръчности и умения, съчетана с изкачване на връх Исполин (1523 м.)
По проекта, през настоящата учебна година, училищният туристически клуб е закупил съвременно оборудване. Изработени са отличителни знаци за 153 ученици, членове на клуба, на които през месеците април и май предстоят участия в походи и надпревари в планирани училищни спортно-туристически прояви и в рамките на пролетната кампания „Движи се и победи”. (Мила Велчева)
       
© All Rights Reserve Всички права запазени. Използването на снимките без писменото съгласието на автора е наказуемо.
 
 
   
Webdesign Sunstorm studio