Винаги миролюбив, Моят народ днес копнее за своя културен и економически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на народа Ни, такава е неговата воля да бъде според както той иска.
Въодушевен от това свято дело и, за да отговаря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, Провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за НЕЗАВИСИМО ЦАРСТВО и заедно с народа Си дълбоко вярваме, че този Ни акт ще намери одобрението на Великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България!
Да живее Българският народ!

На 20 септември 2008 г. от 11.00 ч.в рамките на програмата за националните чествания на 100 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ във Велико Търново се проведе ПЕСЕНЕН ПРАЗНИК „КСИЛИФОР 2008”. Концертната програма бе представена на открита сцена в крайградската зона за отдих и туризъм Ксилифор, където от 11.30 до 15.00 часа 10 хорови състави страната учяствяхя с по 4 изпълнения. Гостуваха художествени състави от Елена, Горна Оряховица, Шумен, Стара Загора и София.
В песенния празник със свои вокални групи се представиха и две училища – Училището за планински водачи в с. Черни Осъм, община Троян и ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново. Великотърновската детска вокална група „Омайниче” представлява училищния туристически клуб „ТУР-2000” и ТД „Трапезица-1902”. Освен с детския състав, домакините на празника се представиха с още три формации – Туристически хор „Еделвайс”, Мъжка формация и хор „Света гора”, при Клуба на туристите – ветерани.
Във връзка с тематичната обвързаност на песенния празник с отбелязване на националната годишнина, репертоарът на всеки от съставите включваше и песен, свързана с историята на България. Публиката има удоволствието да чуе оригинала на националния ни химн - "Мила Родино", а "Шуми Марица" на два пъти изправя на крака всички гости на празника.
Организатори: Български туристически съюз, Национално сдружение на туристическите хорове, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица -1902”.
В деня на проявата за гражданите на Велико Търново и гостите на песенния празник, ТД „Трапезица-1902” осигури автобуси за желаещите да се насладят на хубавата планинарска песен. (Текст - Мила Велчева).

П Р О Г Р А М А

11.00 – 11.30 Откриване
11.30 – 14.50 Концертна програма

11.30 – 11.50 Хор „Еделвайс”
ТД „Трапезица-1902”

11.50 – 12.10 ДВГ „Омайниче”
Училищен клуб по туризъм „ТУР-2000” – ОУ „Бачо Киро”
ТД „Трапезица-1902”

12.10 – 12.30 Вокална група „Планински бисери”
Елена

12.30 – 12.50 Хор „Планинско ехо”
ТД „Мадарски конник” - Шумен

12.50 – 13.10 Хор „Света гора”
ТД „Трапезица-1902”

13.10 – 13.30 Вокална група при Училище за планински водачи „Васил Левски”
с. Черни Осъм – Община Троян

13.30 – 13.50 Дамски туристически хор „Божур”
ТД „Камъка” – Горна Оряховица

13.50 – 14.10 Мъжка формация при хор „Еделвайс”
ТД „Трапезица-1902”

14.10 – 14.30 Хор „Средногорски звуци”
ТД „Сърнена гора” - Стара Загора

14.30 – 14.50 Хор „Планинарска песен” София

Вижте още:
Как се представиха нашите хорови формации в Стара Загора 2008
   
Webdesign Sunstorm studio