<<< Търсене в сайта
126 години от учредяването на Ловно-рибарски дружесто "Сокол 1884" - Велико Търново
“ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ 1884- ВЕЛИКО ТЪРНОВО “ – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО е първото учредено ловно сдружение в България. В района на дейност на сдружението се включват 31 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 79 343.8 ха. По този начин е спазен основния критерий - популационния принцип за стопанисване на дивеча. От административна гледна точка районът на дейност на сдружението изцяло обхваща територията на община Велико Търново, като по този начин напълно са защитени интересите, както на общината, така и на ловците. При определяне района на дейност на ловното сдружение е спазен и ведомствения критерий, съобразно който територията на сдружението е в границите на РДГ Велико Търново и отчасти в района на дейност на ДЛС Болярка –гр.В.Търново, което е гаранция за по-добра съвместна работа и контрол в стопанисването и опазването на дивеча. Не без значение е и фактът, че дружението има повече от сто и двадесет години опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.
Председател – Димитър Цвятков Йорданов
Специалист по лова – инж.Кирил Янков Бояджиев
Ловен надзирател - Даниел Любенов Дойнов
Счетоводител -Росица Георгиева Спиридонова (Страница на дружеството)
Вижте още инициативи от Ксилифор:
Ден на Производителя І Осми март І Движи се и победи І Йога семинар І Катерачна среща Янтра
OnLine TV
 
Webdesign and support Sunstorm studio
Всички права запазени! All Rights Reserved © ТД "Трапезица 1902" Велико Търново